< Basistraining praktijkopleider beveiliging | Boek nu

Training en examen Beveiliging in de zorg

Klassikale training + examen (3 dagen)

Inleiding:

Het hoofddoel van een beveiliger in de zorg is 'het mede mogelijk maken van het leveren van zorg'. Werken als beveiliger in de zorg wijkt af van andere werkplekken. Zo krijgt u in de zorg te maken met specifieke wet- en regelgeving, zorgterminologie en kan u worden ingezet voor diverse zorgtaken. In de training van eX:plain wordt ingegaan op de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden en -opdrachten. De training bereidt voor op het SVPB-examen Beveiliging in de zorg.

Voor wie:

U bent gediplomeerd Beveiliger.

Programma:

Dag 1:

 • Professioneel beveiligen in de zorg. Wat zijn de wettelijke kaders als u ter ondersteuning wordt gevraagd door zorgpersoneel?
 • Correct omgaan met de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Wat doet u als iemand een misdrijf heeft gepleegd en zorg nodig heeft?
 • Veilig werken. Hoe gaat u om met emoties?

Dag 2:

 • Weerbaarheid. Hoe gaat u om met de verschillende vormen van agressie?
 • Ondersteunend handelen bij vrijheidsbeperkende interventies. Wat is uw rol en wat zijn uw bevoegdheden?
 • Veilig omgaan met patiëntgegevens. Hoe gaat u om met medische dossiers (AVG)? 
 • Hoe stemt u zorgaanbod en zorgvraag af? Wat is uw rol als beveiliger bij grootschalige incidenten of continuïteitsstoringen?

Dag 3: examen

Examenprogramma:

Het SVPB-examen Beveiliging in de zorg bestaat uit 3 onderdelen die in 1 dag worden afgetoetst. De onderdelen zijn:

1. Basiskennis beveiliging in de zorg (CBT, 35 items (gesloten vragen), 40 minuten)

2. Vakkennis beveiliging in de zorg (CBT, 40 items (gesloten vragen), 40 minuten)

3. Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg (mondeling, 30 minuten)

Werkervaring in de zorg is relevant voor het succesvol afronden van het laatste examenonderdeel.

Na de training:

 • Kunt u als beveiliger zorginstellingen ondersteunen in het leveren van de goede en veilige zorg.
 • Kunt u werken binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wvggz, Wzd en de Wet BIG.
 • Kunt u op een verantwoordelijke wijze omgaan patiëntgegevens.
 • Kunt u handelen volgens de convenanten tussen zorginstellingen, politie en justitie.
 • Lukt het u veilig werken binnen zorginstellingen, rekening houdend met specifieke arbeidsrisico’s, zoals besmettingen.

Praktisch

Kijk voor de locatie van de training op onze contactpagina

Voor het examen kunt u terecht op SVPB

De investering

Uw investering bedraagt € 831,50 voor 3 dagen training inclusief het volledige examen Beveiliging in de zorg van de SVPB. Deze prijs is exclusief btw en exclusief herexamens SVPB.

Voor de training moeten er minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers zijn aangemeld om door te laten gaan.

 Graag uw aandacht voor het volgende:

 •  U kunt alleen deelnemen aan de cursus als de betaling vooraf is voldaan.
 • U ontvangt de factuur 35 dagen voor de cursusdatum op het door u opgegeven factuuradres. Controleer dit adres daarom goed.

Data